Tiếng Trung HSK1 - Bài 10: Tôi có thể ngồi ở đây được không? | 标准教程 Standard Course HSK1 - 第十课:我能坐儿这吗? - Quynh Huong Center for Foreign Language Translation & Education

New Posts

16 Nov 2020

Tiếng Trung HSK1 - Bài 10: Tôi có thể ngồi ở đây được không? | 标准教程 Standard Course HSK1 - 第十课:我能坐儿这吗?

Tiếng Trung HSK1 - Bài 10: Tôi có thể ngồi ở đây được không?
标准教程 Standard Course HSK1 - 第十课:我能坐儿这吗?
Quynh Huong Center for Foreign Language Translation & Education
Whatsapp/ Wechat/ Zalo: QuynhHuongCenter
Skype: QuynhHuong102


No comments:

Post a Comment